Загальноклінічні лабораторні дослідження

Назва послугиЦіна
Аналіз сечі загальний+B254:O278200,00 ₴
Аналіз крові загальний з ШОЕ250,00 ₴
Група крові і Резус-фактор200,00 ₴
Коагулограма350,00 ₴
Біохімічний аналіз крові скорочений (Загальний білок, АЛТ, АСТ, Креатинін, Білірубін загальний, Глюкоза)505,00 ₴
Біохімічний аналіз крові розгорнутий1505,00 ₴
Білірубін загальний95,00 ₴
Білірубін прямий90,00 ₴
Аланінамінотрансфераза (АЛТ)95,00 ₴
Аспартатамінотрансфераза (АСТ)95,00 ₴
Глюкоза125,00 ₴
Лужна фосфатаза90,00 ₴
ГГТ90,00 ₴
Креатинін95,00 ₴
Сечовина95,00 ₴
Сечова кислота95,00 ₴
Загальний білок90,00 ₴
Альбумін80,00 ₴
Кальцій95,00 ₴
Магній95,00 ₴
Тригліцериди90,00 ₴
Холестерин90,00 ₴
Загальний аналіз крові 250,00 ₴
Швидкість осідання еритроцитів50,00 ₴
Білірубін непрямий0,00 ₴

Інфекційні дослідження

Назва послугиЦіна
Імуноферментна діагностика захворювань, що передаються статевим шляхом (один збудник)350,00 ₴
Аналіз на сифіліс (Виявлення сумарних антитіл до Treponema pallidum)350,00 ₴
Аналіз на ВІЛ350,00 ₴
Антитіла до цитомегаловірусу IgM250,00 ₴
Антитіла до цитомегаловірусу IgG250,00 ₴
Антитіла до вірусу краснухи IgG250,00 ₴
Антитіла до вірусу краснухи IgM250,00 ₴
Антитіла до токсоплазмозу IgG250,00 ₴
Антитіла до токсоплазмозу IgM250,00 ₴
Антитіла IgG до Chl.traсhomatis250,00 ₴
Антитіла IgМ до Chl.traсhomatis250,00 ₴
Скринінг 7 ІПСШ (Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР)1200,00 ₴
Гепатит В (Якісне виявлення поверхневого антигена вірусу гепатиту В)300,00 ₴
Бактеріологічний посів сечі + антибіотикограма750,00 ₴
Гепатит С (Якісне виявлення сумарних антитіл до гепатиту С)300,00 ₴

Генетичні дослідження

Назва послугиЦіна
Преімплантаційний генетичній скринінг по 5 хромосомам (13, 18, 21, X, Y), без біопсії бластоцисти/бластомера+B298:O3276400,00 ₴
НІПТ – Неінвазивне пренатальне тестування PANORAMA (NATERA) (анеуплоїдія 13,18, 21, X,Y, триплоїдія, феномен зниклого близнюка + панель мікроделецій)25000,00 ₴
Виділення ДНК з крові450,00 ₴
Виділення з ДНК усіх видів біологічного матеріалу, крім крові550,00 ₴
Дослідження 1 «Спадкова тромбофілія»6850,00 ₴
Дослідження 2 «Мікроделеційний поліморфізм хромосоми Y»1350,00 ₴
Дослідження 3 «Муковісцидоз»9600,00 ₴
Дослідження 4 «Адреногенітальний синдром»2900,00 ₴
Дослідження 5 «Глухота»2150,00 ₴
Дослідження 6 «Фолатний обмін»2100,00 ₴
Дослідження 7 «Синдром Мартіна-Белл» (ламкої хромосоми Х)10200,00 ₴
Дослідження 8 “Дефіцит альфа-1-антитрипсину”1050,00 ₴
Дослідження 9 «Синдром Жильбера»750,00 ₴
Дослідження 10 “Синдром передчасного виснаження яєчників”(СПВЯ) та синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)4000,00 ₴
Дослідження11 «Чутливість до варфарину»3600,00 ₴
Дослідження 12 «Лактозна недостатність»1100,00 ₴
Дослідження 13 «Фенілкетонурія»3000,00 ₴
Дослідження14 «Вибір оптимального протоколу стимуляції яєчників»700,00 ₴
Дослідження 15 «Спадкова онкологія»5000,00 ₴
Цитогенетичне дослідження лімфоцитів периферичної крові (каріотипування)1800,00 ₴
Цитогенетичне дослідження ворсин хоріону плода (визначення каріотипу)12800,00 ₴
Цитогенетичне дослідження ворсин хоріону завмерлого плода (визначення каріотипу абортусів)12800,00 ₴
Молекулярно-цитогенетичний аналіз клітин біоптату ворсин хоріона плода (FISH-метод)10350,00 ₴
Молекулярно-цитогенетичний аналіз клітин амніотичної рідини (FISH-метод)10350,00 ₴
Розширений скринінг на носійство спадкових генетичних мутацій моногенних та спадкових захворювань (CаrrierSeq)28500,00 ₴
PGТ-A NGS – 1 (преімплантаційна генетична діагностика, секвенування «нового» покоління, 24 хромосоми, за кожний ембріон)15550,00 ₴
PGТ-A NGS – 2 (генетична діагностика, секвенування «нового» покоління, 24 хромосоми, за кожний зразок нормального та абортивного матеріалу з пуповини)13535,00 ₴
Цитогенетічне дослидження амніотичної рідини1800,00 ₴
Молекулярно-цитогенетичний аналіз лімфоцитів периферичної крові10350,00 ₴
Молекулярно-цитогенетичний аналіз сперматозоїдів10350,00 ₴
Молекулярно-цитогенетичний аналіз клітин біоптату ворсин хоріона плод (Експрес метод)29150,00 ₴
Молекулярно-цитогенетичний аналіз клітин амніотичної рідини (Експрес-метод)24350,00 ₴

Гормональні дослідження

Назва послугиЦіна
Аналіз крові на АМГ500,00 ₴
Аналіз крові на ФСГ350,00 ₴
Аналіз крові на ЛГ350,00 ₴
Аналіз крові на Естрадіол350,00 ₴
Аналіз крові на Естріол350,00 ₴
Аналіз крові на Пролактин350,00 ₴
Аналіз крові на Т3350,00 ₴
Аналіз крові на Т4350,00 ₴
Аналіз крові на ТТГ350,00 ₴
Аналіз крові на Кортизол350,00 ₴
Аналіз крові на Тестостерон загальний350,00 ₴
Аналіз крові на Тестостерон вільний350,00 ₴
Аналіз крові на Андростендіон350,00 ₴
Аналіз крові на Дегідроепіандростерон-сульфат350,00 ₴
Аналіз крові на Дегідротестостерон350,00 ₴
Аналіз крові на Прогестерон350,00 ₴
Аналіз крові на ХГЛ350,00 ₴

Інші дослідження

Назва послугиЦіна
Дослідження вагінальної флори+B351:O379350,00 ₴
Дослідження вагінальних виділень (флора), виконання протягом доби650,00 ₴
Бактеріологічний посів урогенітальних виділень з антибіотикограмою750,00 ₴
Аналіз крові на Калій180,00 ₴
Аналіз крові на Феритин220,00 ₴
Індекс НОМА270,00 ₴
РАРР-А860,00 ₴
АФП250,00 ₴
Аналіз крові на гормони, термінове виконання протягом 2-х годин (один гормон)650,00 ₴
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)250,00 ₴
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)250,00 ₴
Пренатальний біохімічний скринінг I триместру з розрахунком ризику хромосомних аномалій і ДНТ програмою PRISCA550,00 ₴
Пренатальний біохімічний скринінг ІI триместру з розрахунком ризику хромосомних аномалій і ДНТ програмою PRISCA650,00 ₴
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4)650,00 ₴
Онкомаркер яєчників СА 125300,00 ₴
Аналіз крові на НЕ-4450,00 ₴
Аналіз крові на СА 15-3350,00 ₴
Аналіз крові на Вітамін-Д25 гідроксікальцеферол450,00 ₴
Аналіз крові на вітамін В-12300,00 ₴
Аналіз крові на Гомоцистеїн400,00 ₴
Аналіз крові на Тригліцериди250,00 ₴
Аналіз крові на холестерин150,00 ₴
Аналіз крові на ЛПВЩ250,00 ₴
Аналіз крові на ЛПНЩ250,00 ₴
Аналіз крові на ЛПДНЩ250,00 ₴
Діагностика бактеріального вагінозу – Фемофлор 8 – кількісн580,00 ₴
ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР – А9 (16,31,33, 35,52,58), A7 (18,39,45,59), А5 (51), А6 (56)455,00 ₴
ВПЛ, Комплексне генотипування ДНК 28 типів, в напівкількісному форматі методом REAL TIME ПЛР (у/г, ротова порожнина): 19 високоонкогенних 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 71720,00 ₴
Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD)455,00 ₴
Спермограма550,00 ₴
Тест на оксидативний стрес сперматозоїдів2800,00 ₴
Тест на антиспермальні антитіла (сироватка крові)240,00 ₴
Тест толерантності до глюкози200,00 ₴
Визначення титру антитіл, гемолізинів200,00 ₴
Онкомаркер Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.)210,00 ₴
Аналіз крові на СА-125300,00 ₴
Аналіз крові на НЕ-4710,00 ₴
Цитологічне дослідження виділень рідинне (Пап-тест)455,00 ₴
Плацентарний фактор росту (PLGF), маркер прееклампсії600,00 ₴
Стрептокок гупи В, Streptococcus agalactiae, посів з антибіотикограмою400,00 ₴

Діагностика безпліддя або планові обстеження потребують активної участі лабораторії ICSI clinic. Ми здійснюємо весь спектр лабораторних досліджень, які можуть знадобитись гінекологу та репродуктологу для встановлення точного діагнозу й контролю лікування.

В лабораторії ICSI clinic можна зробити:

  • рутинні аналізи крові та сечі, 
  • аналізи на інфекції, які можуть зашкодити ембріону та плоду або заважати завагітніти,
  • пройти діагностику на ВПЛ з цитологією епітелію шийки матки,
  • зробити аналізи на всі онкомаркери,
  • дослідити рівень будь-якого гормону, в тому числі знайти гормональну причину безпліддя, та інші.

Генетичний аналіз

Велику групу наших лабораторних досліджень складають генетичні тести. Каріотипування при ЕКЗ підвищує ймовірність народження здорової дитини та дізнатись причини безпліддя. Ми здійснюємо аналіз ембріонів на генетичні та хромосомні аномалії, та обираємо лише здорові ембріони для перенесення в матку. Також проводимо генетичний аналіз при природній вагітності.

Як завагітніти в 40 років та народити здорову дитину? Потрібно заручитись підтримкою репродуктолога та використовувати сучасні методи планування та ведення вагітності. Звісно, вік збільшує ймовірність мутацій в яйцеклітинах, але ризик теоретично є в будь-якому віці. Навіть якщо вам не потрібне штучне запліднення, генетичний аналіз допоможе значно знизити ризики.

Отримати ціни