Запис на консультацію

  Преімплатаційне генетичне тестування (ПГТ)

  Преімплатаційне генетичне тестування (ПГТ) – дослідження ембріонів на наявність конкретної генетичної аномалії до їх перенесення в матку при проведенні процедури ЕКЗ.

  Мета діагностики – максимально підвищити шанс народження здорової дитини у батьків з високим ризиком передачі спадкового захворювання. Таке тестування виключає ймовірність передачі захворювання дитині.

  ПГТ дозволяє:

  • виявити анеуплоїдії – кількісні аномалії хромосом;
  • визначити структурні перебудови;
  • ідентифікувати генну мутацію

  Розрізняють:

  • Преімплантаційне генетичне тестування генної патології;
  • Преімплантаційне генетичне тестування хромосомної патології

  Преімплантаційне генетична діагностика хромосомної патології

  Преімплантаційне генетичне тестування анеуплоїдій (ПГТ-А) проводять з метою виявлення хромосомних кількісних аномалій (анеуплоїдії) ембріона до його перенесення в матку. Таке тестування дозволяє підвищити успішність програми ЕКЗ та визначити стать майбутньої дитини.
  Також проводять преімплантаційне генетичне тестування хромосомних перебудов (ПГТ-СП). Такий аналіз виконують за показаннями, а саме: один із подружжя – носій збалансованої хромосомної перебудови. Дослідження дозволяє визначити збалансований/незбалансований набір хромосом ембріона до його імплантації матку.

  Преімплантаційне генетичне тестування генного захворювання (ПГТ-М)

  Преімплантаційне генетичне тестування генного захворювання (ПГТ-М) – дослідження ембріонів на наявність конкретної генної мутації (конкретного моногенного захворювання) до їх імплантації в матку. Застосовується виявлення генної мутації в ембріона з метою максимально підвищити шанс народження здорової дитини. Така діагностика практично виключає передачу захворювання дитині та ймовірність переривання вагітності за медичними показаннями або народження дитини з тяжким захворюванням.

  Перед проведенням ПГТ ви отримаєте вичерпну інформацію під час консультації з нашими фахівцями – репродуктологом та генетиком.

  Як проводиться преімплантаційна генетична діагностика генної мутації (ПГТ-М)?

  Ембріони одержують за допомогою екстракорпорального запліднення. Аналіз ДНК проводиться на отриманих кількох клітинах трофектодерми бластоцисти. Здорові ембріони, в яких не виявлена ​​патологія, переносяться в матку.

  Перші в Україні

  В Україні першу успішну програму ЕКО з ПГТ у зв’язку з ризиком передачі Х-зчепленого захворювання (гемофілії) було виконано співробітниками ISCI Клініки ембріологом М.І. Кононенком та генетиком Т.Е. Зеровою-Любимовою. У 2003 році народилася здорова дитина.

  Багаторічний досвід проведення преімплантаційної діагностики дозволив народитись сотням дітей.

  Кому рекомендують ПГД генної патології (ПГД-М)?

  Преімплантаційне генетичне тестування (ПГТ-М) буде запропоновано за наявності ризику передачі майбутній дитині:

  • генної патології;
  • Х-зчепленого захворювання;
  • мітохондріального захворювання.

  Крок 1: Визначення мутації
  ПГТ генної мутації проводять після ідентифікації гена мутації – ДНК аналізу обох батьків, за потреби – їхніх родичів.
  Крок 2: Розробка алгоритму діагностики
  Кожен конкретний випадок використання ПГТ строго персоналізований, можливо, додаткові генетичні аналізи будуть запропоновані вашим найближчим родичам.
  Крок 3: Програма ЕКЗ та біопсія ембріона
  Програма ЕКЗ включає стимуляцію яєчників, ооцитів, запліднення спермою за допомогою маніпуляції ICSI.
  Біопсію клітин ембріона проводять на стадії бластоцисти – відокремлюють кілька клітин трофектодерми. Процедура біопсії не шкодить розвитку ембріона. До закінчення дослідження ембріони заморожують. Підсадку здорових ембріонів проводять у наступному циклі.
  Крок 4: Безпосередньо генетична діагностика
  Генетична діагностика проводиться за допомогою секвенування наступного покоління (NGS, англ.) (Термін виконання – кілька тижнів)

  Повногеномний скринінг ембріонів:

  • Найбільш досконалий метод;
  • дозволяє досліджувати як генні захворювання, так і хромосомні;
  • дає високу достовірність – 99,999%;
  • максимально чутливий метод;
  • аналізує одночасно всі хромосоми;
  • Високо автоматизований, що мінімізує ймовірність помилки;
  • Виявляє мозаїцизм.

  Крок 5: Перенесення здорових ембріонів у матку
  Здорові ембріони переносять у порожнину матки. Хоча точність ПГТ максимально висока, проте після настання вагітності ми настійно рекомендуємо пройти пренатальну діагностику плоду – це стандартна світова практика.

  Додаткові переваги ПГТ:

  • зниження ризику невиношування у першому триместрі вагітності (приблизно у 2 рази);
  • зниження ризику багатоплідності;
  • інформація про стать майбутньої дитини;
  • інформація про резус-фактор майбутньої дитини (при тяжких випадках резус-конфлікту в анамнезі);
  • виявлення спадкових захворювань, що проявляються у дорослому віці.

  Преімплантаційне генетичне тестування
  хромосомної патології

  Розрізняють преімплантаційне генетичне тестування анеуплоїдій (ПГТ-А) та преімплантаційне генетичне тестування структурних перебудов хромосом (ПГТ-СП).

  Преімплантаційне генетичне тестування анеуплоїдій (ПГТ-А)

  Проводять виявлення кількісних хромосомних аномалій ембріону до його перенесення в матку. ПГТ-А дозволяє підвищити успішність програми ЕКЗ, визначити стать майбутньої дитини та вдвічі знизити ризик невиношування у першому триместрі вагітності.

  У яких випадках проводять ПГТ-А?

  Преімплантаційне генетичне тестування анеуплоїдії проводять за такими показаннями:

  • вік жінки понад 35 років;
  • наявність в анамнезі викидня;
  • відсутність імплантації у кількох програмах ЕКЗ.

  Як проводиться ПГТ-А?

  Ембріони одержують за допомогою екстракорпорального запліднення. Діагностика проводиться на кількох клітинах трофектодерми бластоцисти. Здорові ембріони, у яких не виявлено хромосомної патології, переносять у матку.

  Перші в Україні

  В Україні першу успішну програму ЕКЗ з ПГТ у зв’язку з ризиком Х-зчепленого захворювання – гемофілії – було виконано співробітниками ISCI Клініки ембріологом М.І. Кононенком та генетиком Т.Е. Зеровою-Любимовою. У 2003 році народилася здорова дитина.
  Багаторічний досвід проведення преімплантаційної діагностики дозволив народитись сотням дітей.

  Кому рекомендують ПГТ-А?

  ПГТ-А буде вам рекомендовано у разі:

  • кілька спонтанних викиднів, біохімічних вагітностей чи невдалих циклів ЕКЗ;
  • безпліддя неясного генезу;
  • безпліддя, пов’язаного з чоловічим фактором;
  • за бажанням – ви хочете максимально підвищити шанс народження дитини без генетичної патології.
   Перед проведенням ПГТ-А ви отримаєте вичерпну інформацію після консультації з нашими фахівцями – репродуктологом та генетиком.

  Крок 1: Програма ЕКЗ
  Програма ЕКЗ включає стимуляцію яєчників, запліднення спермою за допомогою ICSI.
  Крок 2: Біопсія ембріону
  Біопсію клітин ембріону проводять на стадії бластоцисти – відокремлюють кілька клітин трофектодерми. Процедура біопсії не шкодить розвитку ембріона. До закінчення дослідження ембріони заморожують. Підсадку здорових ембріонів проводять у наступному циклі.
  Крок 3: Генетичне тестування
  Залежно від конкретної ситуації у нашій клініці використовують:

  • флюоресцентну гібридизацію in situ – FISH;
  • секвенування наступного покоління – NGS.

  Флюоресцентна гібридизація in situ (FISH)
  Історично перший метод діагностики хромосомної патології на преімплантаційному рівні.
  Дозволяє одночасно досліджувати наявність/відсутність кількох хромосом у клітині (-ах) ембріона. Термін виконання аналізу від 2-3 днів до декілька тижнів.

  Секвенування наступного покоління
  Секвенування наступного покоління (NGS) – молекулярний аналіз ДНК, визначає генетичні ушкодження (мутації) у ДНК, досліджує всі 23 пари хромосом.


  Повногеномний скринінг ембріонів:

  • Найбільш досконалий метод;
  • дозволяє досліджувати як генні захворювання, так і хромосомні;
  • дає високу ймовірність – 99,999%;
  • максимально чутливий метод;
  • аналізує одночасно всі хромосоми;
  • Високо автоматизований, що мінімізує ймовірність помилки;
  • Виявляє мозаїцизм.

  Крок 4: Перенесення здорових ембріонів у матку
  Ембріони без хромосомної патології переносять у порожнину матки. Хоча точність генетичного тестування (скринінгу) максимально висока, проте, після настання вагітності ми рекомендуємо пройти пренатальну діагностику плоду – це стандартна світова практика.

  Переваги ПГТ-А

  ПГТ-А дозволяє:

  • запобігти народженню дитини з патологією;
  • підвищити успішність програми ЕКЗ;
  • знизити ризик переривання вагітності (приблизно у 2 рази);
  • знизити ризик багатоплідності;
  • дізнатися стать майбутньої дитини.

  Преімплантаційне генетичне тестування структурних хромосомних перебудов (ПГТ-СП)

  У яких випадках проводять ПГТ-СП?

  Преімплантаційне генетичне тестування структурних перебудов проводять за такими показаннями:

  • наявність в одного з батьків структурної перебудови;
  • наявність в анамнезі переривання вагітності;
  • відсутність імплантації у кількох програмах ЕКЗ.

  Як проводиться ПГТ-СП?

  Ембріони одержують за допомогою екстракорпорального запліднення. Діагностика проводиться на кількох клітинах трофектодерми бластоцисти. Здорові ембріони переносять у матку.

  Перші в Україні

  В Україні першу успішну програму ЕКЗ з ПГТ у зв’язку з ризиком Х-зчепленого захворювання – гемофілії – було виконано співробітниками ISCI Клініки ембріологом М.І. Кононенком та генетиком Т.Е. Зеровою-Любимовою. У 2003 році народилася здорова дитина.
  Багаторічний досвід проведення преімплантаційної діагностики дозволив народитись сотням дітей.

  Кому показано ПГТ-СП?

  ПГТ-СП рекомендують, якщо в анамнезі:

  • кілька спонтанних викиднів, біохімічних вагітностей чи невдалих циклів ЕКЗ;
  • безпліддя неясного генезу;
  • Безпліддя, пов’язане із чоловічим фактором.

  Перед проведенням ПГТ-СП ви отримаєте вичерпну інформацію після консультації з нашими фахівцями – репродуктологом та генетиком.

  Крок 1: Програма ЕКЗ
  Програма ЕКЗ включає стимуляцію яєчників, запліднення спермою за допомогою ICSI.
  Крок 2: Біопсія ембріону
  Біопсію клітин ембріону проводять на стадії бластоцисти – відокремлюють кілька клітин трофектодерми. Процедура біопсії не шкодить розвитку ембріона. До закінчення дослідження ембріони заморожують. Підсадку здорових ембріонів проводять у наступному циклі.
  Крок 3: Генетичне тестування
  Залежно від конкретної ситуації у нашій клініці використовують:

  • флюоресцентну гібридизацію in situ – FISH;
  • секвенування наступного покоління – NGS.

  Флюоресцентна гібридизація in situ (FISH)
  Історично перший метод преімплантаційної діагностики хромосомної патології. Термін виконання аналізу від 2-3 днів до декілька тижнів.

  Секвенування наступного покоління
  Повногеномний скринінг ембріонів:

  • найбільш досконалий метод;
  • дозволяє досліджувати як генні захворювання, так і хромосомні;
  • дає високу достовірність – 99,999%;
  • максимально чутливий метод;
  • аналізує одночасно всі хромосоми;
  • високо автоматизований, що мінімізує ймовірність помилки;
  • виявляє мозаїцизм.

  Шаг 4: Перенесення здорових ембріонів у матку
  Ембріони без хромосомної патології переносять у порожнину матки. Хоча точність генетичного тестування максимально висока, проте після настання вагітності ми рекомендуємо пройти пренатальну діагностику плода – це стандартна світова практика.

  Переваги ПГТ-СП

  Крім виключення народження дитини з хромосомною патологією, ПГТ-СП дозволяє:

  • підвищити успішність програми ЕКЗ;
  • знизити ризик невиношування у першому триместрі вагітності (приблизно у 2 рази);
  • зменшити ризик багатоплідності.

  ВИБІР СТАТІ

  Вибір статі в рамках програми ЕКЗ плюс ПГТ-А

  Деякі генетичні захворювання пов’язані з хромосомою Х (Х-зчеплені генні захворювання). Серед них: гемофілія А (класична гемофілія), дальтонізм, Х-зчеплений іхтіоз, м’язова дистрофія Дюшенна-Беккера та ін.

  Х-зчеплені захворювання відносяться до рецесивного типу успадкування і підпорядковуються таким правилам:

  • Захворювання ніколи не передається від батька до сина;
  • Захворювання зустрічається в основному в осіб чоловічої статі;
  • ознака (захворювання) передається від хворого батька через його фенотипно здорові доньки 50% його онуків;
  • У носіїв іноді виявляються субклінічні ознаки патології.

  Перед проведенням ПГТ Х-зчепленого захворювання ви отримаєте вичерпну інформацію після консультації з нашими фахівцями – репродуктологом та генетиком.
  Іноді вибір статі проводять за соціальними показаннями.

  Фахівці, які виконують тестування

  Зерова-Любимова Тетяна Едуардівна

  Завідуюча лабораторією генетики

  Лучинська Маргарита Олександрівна

  Завідуюча ембріологічною лабораторією

  Зворотній звязок

   Замовити дзвінок