Преімплатаційне генетичне тестування (ПГТ)

Преімплатаційне генетичне тестування (ПГТ) – дослідження ембріонів на наявність конкретної генетичної аномалії до їх перенесення в матку при проведенні процедури ЕКЗ.

Мета діагностики – максимально підвищити шанс народження здорової дитини у батьків з високим ризиком передачі спадкового захворювання. Таке тестування виключає ймовірність передачі захворювання дитині.

ПГТ дозволяє:

 • виявити анеуплоїдії – кількісні аномалії хромосом;
 • визначити структурні перебудови;
 • ідентифікувати генну мутацію

Розрізняють:

 • Преімплантаційне генетичне тестування генної патології;
 • Преімплантаційне генетичне тестування хромосомної патології

Преімплантаційне генетичне тестування хромосомної патології

Преімплантаційне генетичне тестування анеуплоїдій (ПГТ-А) проводять з метою виявлення хромосомних кількісних аномалій (анеуплоїдії) ембріона до його перенесення в матку. Таке тестування дозволяє підвищити успішність програми ЕКЗ та визначити стать майбутньої дитини.
Також проводять преімплантаційне генетичне тестування хромосомних перебудов (ПГТ-СП). Такий аналіз виконують за показаннями, а саме: один із подружжя – носій збалансованої хромосомної перебудови. Дослідження дозволяє визначити збалансований/незбалансований набір хромосом ембріона до його імплантації матку.

Преімплантаційне генетичне тестування генного захворювання (ПГТ-М)

Преімплантаційне генетичне тестування генного захворювання (ПГТ-М) – дослідження ембріонів на наявність конкретної генної мутації (конкретного моногенного захворювання) до їх імплантації в матку. Застосовується виявлення генної мутації в ембріона з метою максимально підвищити шанс народження здорової дитини. Така діагностика практично виключає передачу захворювання дитині та ймовірність переривання вагітності за медичними показаннями або народження дитини з тяжким захворюванням.

Перед проведенням ПГТ ви отримаєте вичерпну інформацію під час консультації з нашими фахівцями – репродуктологом та генетиком.

Як проводиться преімплантаційне генетичне тестування генної мутації (ПГТ-М)?

Ембріони одержують за допомогою екстракорпорального запліднення. Аналіз ДНК проводиться на отриманих кількох клітинах трофектодерми бластоцисти. Здорові ембріони, в яких не виявлена ​​патологія, переносяться в матку.

Перші в Україні

В Україні першу успішну програму ЕКО з ПГТ у зв’язку з ризиком передачі Х-зчепленого захворювання (гемофілії) було виконано співробітниками ISCI Клініки ембріологом М.І. Кононенком та генетиком Т.Е. Зеровою-Любимовою. У 2003 році народилася здорова дитина.

Багаторічний досвід проведення преімплантаційної діагностики дозволив народитись сотням дітей.

Кому рекомендують ПГТ генної патології (ПГТ-М)?

Преімплантаційне генетичне тестування (ПГТ-М) буде запропоновано за наявності ризику передачі майбутній дитині:

 • генної патології;
 • Х-зчепленого захворювання;
 • мітохондріального захворювання.

Крок 1: Визначення мутації
ПГТ генної мутації проводять після ідентифікації гена мутації – ДНК аналізу обох батьків, за потреби – їхніх родичів.
Крок 2: Розробка алгоритму діагностики
Кожен конкретний випадок використання ПГТ строго персоналізований, можливо, додаткові генетичні аналізи будуть запропоновані вашим найближчим родичам.
Крок 3: Програма ЕКЗ та біопсія ембріона
Програма ЕКЗ включає стимуляцію яєчників, ооцитів, запліднення спермою за допомогою маніпуляції ICSI.
Біопсію клітин ембріона проводять на стадії бластоцисти – відокремлюють кілька клітин трофектодерми. Процедура біопсії не шкодить розвитку ембріона. До закінчення дослідження ембріони заморожують. Підсадку здорових ембріонів проводять у наступному циклі.
Крок 4: Безпосередньо генетична діагностика
Генетична діагностика проводиться за допомогою секвенування наступного покоління (NGS, англ.) (Термін виконання – кілька тижнів)

Повногеномний скринінг ембріонів:

 • Найбільш досконалий метод;
 • дозволяє досліджувати як генні захворювання, так і хромосомні;
 • дає високу достовірність – 99,999%;
 • максимально чутливий метод;
 • аналізує одночасно всі хромосоми;
 • Високо автоматизований, що мінімізує ймовірність помилки;
 • Виявляє мозаїцизм.

Крок 5: Перенесення здорових ембріонів у матку
Здорові ембріони переносять у порожнину матки. Хоча точність ПГТ максимально висока, проте після настання вагітності ми настійно рекомендуємо пройти пренатальну діагностику плоду – це стандартна світова практика.

Додаткові переваги ПГТ:

 • зниження ризику невиношування у першому триместрі вагітності (приблизно у 2 рази);
 • зниження ризику багатоплідності;
 • інформація про стать майбутньої дитини;
 • інформація про резус-фактор майбутньої дитини (при тяжких випадках резус-конфлікту в анамнезі);
 • виявлення спадкових захворювань, що проявляються у дорослому віці.

Преімплантаційне генетичне тестування
хромосомної патології

Розрізняють преімплантаційне генетичне тестування анеуплоїдій (ПГТ-А) та преімплантаційне генетичне тестування структурних перебудов хромосом (ПГТ-СП).

Преімплантаційне генетичне тестування анеуплоїдій (ПГТ-А)

Проводять виявлення кількісних хромосомних аномалій ембріону до його перенесення в матку. ПГТ-А дозволяє підвищити успішність програми ЕКЗ, визначити стать майбутньої дитини та вдвічі знизити ризик невиношування у першому триместрі вагітності.

У яких випадках проводять ПГТ-А?

Преімплантаційне генетичне тестування анеуплоїдії проводять за такими показаннями:

 • вік жінки понад 35 років;
 • наявність в анамнезі викидня;
 • відсутність імплантації у кількох програмах ЕКЗ.

Як проводиться ПГТ-А?

Ембріони одержують за допомогою екстракорпорального запліднення. Діагностика проводиться на кількох клітинах трофектодерми бластоцисти. Здорові ембріони, у яких не виявлено хромосомної патології, переносять у матку.

Перші в Україні

В Україні першу успішну програму ЕКЗ з ПГТ у зв’язку з ризиком Х-зчепленого захворювання – гемофілії – було виконано співробітниками ISCI Клініки ембріологом М.І. Кононенком та генетиком Т.Е. Зеровою-Любимовою. У 2003 році народилася здорова дитина.
Багаторічний досвід проведення преімплантаційної діагностики дозволив народитись сотням дітей.

Кому рекомендують ПГТ-А?

ПГТ-А буде вам рекомендовано у разі:

 • кілька спонтанних викиднів, біохімічних вагітностей чи невдалих циклів ЕКЗ;
 • безпліддя неясного генезу;
 • безпліддя, пов’язаного з чоловічим фактором;
 • за бажанням – ви хочете максимально підвищити шанс народження дитини без генетичної патології.
  Перед проведенням ПГТ-А ви отримаєте вичерпну інформацію після консультації з нашими фахівцями – репродуктологом та генетиком.

Крок 1: Програма ЕКЗ
Програма ЕКЗ включає стимуляцію яєчників, запліднення спермою за допомогою ICSI.
Крок 2: Біопсія ембріону
Біопсію клітин ембріону проводять на стадії бластоцисти – відокремлюють кілька клітин трофектодерми. Процедура біопсії не шкодить розвитку ембріона. До закінчення дослідження ембріони заморожують. Підсадку здорових ембріонів проводять у наступному циклі.
Крок 3: Генетичне тестування
Залежно від конкретної ситуації у нашій клініці використовують:

 • флюоресцентну гібридизацію in situ – FISH;
 • секвенування наступного покоління – NGS.

Флюоресцентна гібридизація in situ (FISH)
Історично перший метод діагностики хромосомної патології на преімплантаційному рівні.
Дозволяє одночасно досліджувати наявність/відсутність кількох хромосом у клітині (-ах) ембріона. Термін виконання аналізу від 2-3 днів до декілька тижнів.

Секвенування наступного покоління
Секвенування наступного покоління (NGS) – молекулярний аналіз ДНК, визначає генетичні ушкодження (мутації) у ДНК, досліджує всі 23 пари хромосом.


Повногеномний скринінг ембріонів:

 • Найбільш досконалий метод;
 • дозволяє досліджувати як генні захворювання, так і хромосомні;
 • дає високу ймовірність – 99,999%;
 • максимально чутливий метод;
 • аналізує одночасно всі хромосоми;
 • Високо автоматизований, що мінімізує ймовірність помилки;
 • Виявляє мозаїцизм.

Крок 4: Перенесення здорових ембріонів у матку
Ембріони без хромосомної патології переносять у порожнину матки. Хоча точність генетичного тестування (скринінгу) максимально висока, проте, після настання вагітності ми рекомендуємо пройти пренатальну діагностику плоду – це стандартна світова практика.

Переваги ПГТ-А

ПГТ-А дозволяє:

 • запобігти народженню дитини з патологією;
 • підвищити успішність програми ЕКЗ;
 • знизити ризик переривання вагітності (приблизно у 2 рази);
 • знизити ризик багатоплідності;
 • дізнатися стать майбутньої дитини.

Преімплантаційне генетичне тестування структурних хромосомних перебудов (ПГТ-СП)

У яких випадках проводять ПГТ-СП?

Преімплантаційне генетичне тестування структурних перебудов проводять за такими показаннями:

 • наявність в одного з батьків структурної перебудови;
 • наявність в анамнезі переривання вагітності;
 • відсутність імплантації у кількох програмах ЕКЗ.

Як проводиться ПГТ-СП?

Ембріони одержують за допомогою екстракорпорального запліднення. Діагностика проводиться на кількох клітинах трофектодерми бластоцисти. Здорові ембріони переносять у матку.

Перші в Україні

В Україні першу успішну програму ЕКЗ з ПГТ у зв’язку з ризиком Х-зчепленого захворювання – гемофілії – було виконано співробітниками ISCI Клініки ембріологом М.І. Кононенком та генетиком Т.Е. Зеровою-Любимовою. У 2003 році народилася здорова дитина.
Багаторічний досвід проведення преімплантаційної діагностики дозволив народитись сотням дітей.

Кому показано ПГТ-СП?

ПГТ-СП рекомендують, якщо в анамнезі:

 • кілька спонтанних викиднів, біохімічних вагітностей чи невдалих циклів ЕКЗ;
 • безпліддя неясного генезу;
 • Безпліддя, пов’язане із чоловічим фактором.

Перед проведенням ПГТ-СП ви отримаєте вичерпну інформацію після консультації з нашими фахівцями – репродуктологом та генетиком.

Крок 1: Програма ЕКЗ
Програма ЕКЗ включає стимуляцію яєчників, запліднення спермою за допомогою ICSI.
Крок 2: Біопсія ембріону
Біопсію клітин ембріону проводять на стадії бластоцисти – відокремлюють кілька клітин трофектодерми. Процедура біопсії не шкодить розвитку ембріона. До закінчення дослідження ембріони заморожують. Підсадку здорових ембріонів проводять у наступному циклі.
Крок 3: Генетичне тестування
Залежно від конкретної ситуації у нашій клініці використовують:

 • флюоресцентну гібридизацію in situ – FISH;
 • секвенування наступного покоління – NGS.

Флюоресцентна гібридизація in situ (FISH)
Історично перший метод преімплантаційної діагностики хромосомної патології. Термін виконання аналізу від 2-3 днів до декілька тижнів.

Секвенування наступного покоління
Повногеномний скринінг ембріонів:

 • найбільш досконалий метод;
 • дозволяє досліджувати як генні захворювання, так і хромосомні;
 • дає високу достовірність – 99,999%;
 • максимально чутливий метод;
 • аналізує одночасно всі хромосоми;
 • високо автоматизований, що мінімізує ймовірність помилки;
 • виявляє мозаїцизм.

Шаг 4: Перенесення здорових ембріонів у матку
Ембріони без хромосомної патології переносять у порожнину матки. Хоча точність генетичного тестування максимально висока, проте після настання вагітності ми рекомендуємо пройти пренатальну діагностику плода – це стандартна світова практика.

Переваги ПГТ-СП

Крім виключення народження дитини з хромосомною патологією, ПГТ-СП дозволяє:

 • підвищити успішність програми ЕКЗ;
 • знизити ризик невиношування у першому триместрі вагітності (приблизно у 2 рази);
 • зменшити ризик багатоплідності.

ВИБІР СТАТІ

Вибір статі в рамках програми ЕКЗ плюс ПГТ-А

Деякі генетичні захворювання пов’язані з хромосомою Х (Х-зчеплені генні захворювання). Серед них: гемофілія А (класична гемофілія), дальтонізм, Х-зчеплений іхтіоз, м’язова дистрофія Дюшенна-Беккера та ін.

Х-зчеплені захворювання відносяться до рецесивного типу успадкування і підпорядковуються таким правилам:

 • Захворювання ніколи не передається від батька до сина;
 • Захворювання зустрічається в основному в осіб чоловічої статі;
 • ознака (захворювання) передається від хворого батька через його фенотипно здорові доньки 50% його онуків;
 • У носіїв іноді виявляються субклінічні ознаки патології.

Перед проведенням ПГТ Х-зчепленого захворювання ви отримаєте вичерпну інформацію після консультації з нашими фахівцями – репродуктологом та генетиком.
Іноді вибір статі проводять за соціальними показаннями.

Фахівці, які виконують тестування

Зерова-Любимова Тетяна Едуардівна

Завідуюча лабораторією генетики

Лучинська Маргарита Олександрівна

Завідуюча ембріологічною лабораторією

Цікаві статті

Зворотній звязок